Lůžková část

Lůžková část rehabilitačního oddělení se nachází v 2. nadzemním podlaží pavilonu F Fakultní nemocnice na Lochotíně.

Převažují dvou až třílůžkové pokoje, z 29 lůžek je vyčleněno jedno lůžko na nadstandardní pokoj. Na toto oddělení jsou překládáni převážně pacienti z oddělení Fakultní nemocnice. Převažují  pacienti  po operacích velkých kloubů, s onemocněním pohybového aparátu, centrálního a periferního nervového systému. Lůžkové oddělení je vybaveno moderními elektroléčebnými přístroji včetně magnetu a laser-scanneru. Léčebný pohybový program je aplikován fyzioterapeuty v individuální tělocvičně, skupinové tělocvičně a posilovně. Nácvik aktivit běžného života, ergotesting, poradenská činnost, nácvik používání protetických pomůcek zajišťuje ergoterapeut. U vybraných pacientů je k dispozici péče psychologa v ordinaci lůžkového oddělení.

U mobilnějších pacientů je zajištěna vodoléčba v ambulantní části oddělení.
Vedoucím lékařem oddělení je MUDr. Poustková.                                                                           Dále zde pracují  MUDr. Teplá a MUDr. Kilianová společně s týmem zdravotních sester a fyzioterapeutů.
Pohotovostní služby na lůžkovém oddělení jsou zajišťovány lékaři.
Komplexní léčebný program je zajišťován fyzioterapeuty i během víkendů  a svátků  od 7,00 do 15,30 hod.
Vedoucí fyzioterapeutkou je Eva Bednářová.

Staniční sestrou je Bc. Dagmar Vanžurová.

Detašovaná pracoviště

Na detašovaných pracovištích rehabilitačního oddělení pracuje skupina fyzioterapeutů, která zajišťuje léčebný rehabilitační program u indikovaných pacientů v rámci Fakultní nemocnice – Lochotín denně včetně víkendů a svátků od 7,00 do 15,30 hod.

Vedoucí fyzioterapeutkou detašovaných úseků je Bc. Veronika Kočí.

Konsiliární činnost

Konsiliární činnost v celé Fakultní nemocnici Lochotín zajišťuje

prim.MUDr. Hana Hladová.

Kde nás najdete